Målet

Målet är inte bara att ha ett visst antal miljoner på kontot, men för att kvantifiera den ekonomiska rikedomen så siktar jag på 6 miljoner. Sedan tror jag att situationen då får avgöra exakt var jag nöjer mig. Min definition av min rikedom är ett värde jag kan tillskansa mig inom ett par dagar. Av den anledningen kommer varken pengar som är bundna i pensionssparande eller i boende att räknas med.

Målet är också att vara fri från onödiga saker, att inte äga sådant som tar ens energi utan att ge tillbaka mer än så. Jag ska göra mig av med allt överflödigt och bara köpa sådant som jag verkligen behöver, inte sådant som jag bara villhöver. Detta är också ett sätt att nå det första målet.

Om de två första målen handlat om materiella ting (även om pengar på börsen inte egentligen är materiellt utan bara hittepå), så är det sista ett mer personligt eller mentalt mål. Jag ska bli bättre på att använda min kropp som den är tänkt att användas, röra den ständigt och tanka den med sådant den är tänkt att äta. Vem ger en bensinbil något annat än bensin liksom… Detta mål kommer att bli lättare att nå när jag inte längre måste jobba, men det betyder inte att jag kan vänta till dess innan jag tar tag i det.

Målen i siffror

Målen ska vara uppnådda innan jag fyller 45 år. Eftersom jag fyller år relativt tidigt på året så har jag satt 1 januari 2025 som måldatum.

  • 6 miljoner i pengar, aktier och fonder
  • 24-37 plagg (exklusive under-, funktions-, och träningskläder)
  • Antalet ägodelar ska vara 50 procent av vad de är nu
  • För varje ny sak måste en sak bytas ut
  • Träna 4-7 gånger i veckan, röra på mig ett par timmar varje dag
Annonser